PS Info Pietrzyk, Skowyrski Spółka Jawna 

+48 24 3667984 

 email: biuro@ps-info.com.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

obowiązująca w PS Info Pietrzyk, Skowyrski Spółka Jawna

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 - 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO” podaje się następujące informacje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PS Info Pietrzyk, Skowyrski Spółka Jawna
 2. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz prawnie uzasadniony interes PS Info Pietrzyk, Skowyrski Spółka Jawna (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
 1. W przetwarzaniu Państwa danych osobowych będą brać udział upoważnieni pracownicy
  PS Info Pietrzyk, Skowyrski Spółka Jawna.  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być  podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, świadczące na rzecz PS Info Pietrzyk, Skowyrski Spółka Jawna usługi prawne, księgowe, podatkowe usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych) oraz inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu PS Info Pietrzyk, Skowyrski Spółka Jawna na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub wyrażenia przez Państwa żądania usunięcia Państwa danych osobowych a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

7.       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

 1. Posiadają Państwo uprawnienie do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo także prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 2. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 3. Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać dokonane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sprawach ochrony Państwa danych osobowych, w szczególności realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 6-10 powyżej, podaję dane kontaktowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. numer telefonu +48 510 160 167 lub pisemnie na adres siedziby PS Info Pietrzyk, Skowyrski Spółka Jawna, ul. Narutowicza 14, 09-200 Sierpc.

Design by: www.diablodesign.eu