PS Info Pietrzyk, Skowyrski Spółka Jawna 

+48 24 3667984 

 email: biuro@ps-info.com.pl

Nasze oprogramowanie

 

    Głębokie przeobrażenia gospodarcze ostatnich kilkunastu lat sprawiają, że każde przedsiębiorstwo lub instytucja coraz więcej uwagi poświęca szeroko rozumianym zagadnieniom  zarządzania. Szybkość, z jaką zmieniają się realia gospodarcze - rosnąca konkurencja, coraz większe tempo rozwoju, coraz krótszy czas na podejmowanie decyzji oraz globalizacja sprawiają, że podstawowym warunkiem efektywności i skuteczności zarządzania jest posiadanie sprawnie funkcjonującego systemu informatycznego.


    Wychodząc naprzeciw takim potrzebom firma PS Info oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające działalność małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych lub usługowych. Jednym z elementów takiego rozwiązania jest autorskie oprogramowanie komputerowe w postaci zintegrowanego pakietu systemów informatycznych. Wdrożenie i użytkowanie takiego pakietu za przystępną cenę gwarantuje nową jakość w zarządzaniu przedsiębiorstwem i skuteczne osiąganie postawionych celów gospodarczych.

 

   Zintegrowany system informatyczny PS Info charakteryzuje się:

 

 • wysoką elastycznością w dopasowaniu poszczególnych modułów funkcjonalnych do specyfiki działalności przedsiębiorstwa, jego struktury organizacyjnej oraz wymagań branżowych,
 • wysoką skalowalnością w zakresie liczby modułów, użytkowników, obiektów i transakcji biznesowych,
 • przetwarzaniem i udostępnianiem informacji w czasie rzeczywistym,
 • współdzieleniem informacji przez wielu użytkowników zgodnie z przydzielonymi im uprawnieniami,
 • spójnością i integralnością zgromadzonej informacji,
 • wysokim stopniem zabezpieczenia informacji przed jej zniszczeniem, kradzieżą, naruszeniem poufności lub nieuprawnionym dostępem,
 • wysoką niezawodnością, wydajnością i stabilnością przetwarzania informacji,
 • intuicyjnym i ergonomicznym interfejsem wymiany informacji,
 • możliwością wymiany informacji z innymi systemami zewnętrznymi,
 • pełnym wsparciem i doradztwem technicznym w zakresie wdrożenia, użytkowania i konserwacji,
 • możliwością szybkiego przystosowania do zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa lub jego otoczeniu,
 • możliwością dalszego rozwoju w zakresie implementacji nowych procesów i procedur biznesowych.

 

Design by: www.diablodesign.eu