PS Info Pietrzyk, Skowyrski Spółka Jawna 

+48 24 3667984 

 email: biuro@ps-info.com.pl

Fraktal

     System informatyczny FRAKTAL przeznaczony jest do wspomagania zarządzania działalnością przedsiębiorstw, które zajmują się przetwarzaniem nasion zbóż (surowca) na półprodukty lub produkty wykorzystywane w przemyśle spożywczym. Efektywność takiej działalności zależy w dużej mierze od skutecznego zarządzania logistycznym łańcuchem dostaw surowca do produkcji oraz dystrybucji wśród dostawców kwalifikowanych nasion siewnych gwarantujących uzyskanie wysokich plonów i spełnienie wymagań norm jakościowych. Na działania te składają się określone procedury prawne i biznesowe, których terminowe wykonanie i monitorowanie postępu realizacji gwarantuje pozyskanie do produkcji surowca we właściwej ilości, właściwym czasie i o odpowiedniej jakości. 


 Najważniejsze z nich to:

 • Zawieranie kontraktów na dostawy z producentami surowca (rolnikami) zwanymi dalej dostawcami,
 • Ewidencjonowanie dostaw surowca,
 • Zawieranie kontraktów  nasiennych z dostawcami,
 • Ewidencjonowanie dystrybucji nasion siewnych,
 • Zarządzanie zapasami zakupionego surowca (gospodarka magazynowa),
 • Zarządzanie jakością wyrobów finalnych,
 • Zarządzanie zapasami produkowanych wyrobów (gospodarka magazynowa).

Wspomaganie działalności przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu programu FRAKTAL umożliwia osiąganie następujących korzyści:

 • Zawieranie kontraktów na dostawy z producentami surowca (rolnikami) – dostawcami,
 • Ewidencjonowanie dostaw surowca (automatyzacja przyjęć z wykorzystaniem procesora wagowego, ewidencja ocen laboratoryjnych surowca),
 • Zawieranie kontraktów  nasiennych z dostawcami,
 • Ewidencjonowanie dystrybucji nasion siewnych,
 • Zarządzanie zapasami zakupionego surowca i wyprodukowanych wyrobów finalnych (gospodarka magazynowa),
 • Zarządzanie procesem produkcji (planowanie produkcji, ewidencja: partii produkcyjnych, laboratoryjnych analiz surowca, analiz międzyoperacyjnych, laboratoryjnych analiz wyrobu finalnego, etc),
 • Zarządzanie jakością wyrobów finalnych (ewidencja atestów, identyfikowalność wyrobów – z jakiego surowca, od jakiego dostawcy i kiedy wyprodukowano określoną partię produkcyjną),
 • Logistyka dystrybucji (planowanie sprzedaży, ewidencja kontraktów z Odbiorcami, zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw wyrobów finalnych, „paszportyzacja” – zbór kompletnych informacji o wyrobie finalnym, zautomatyzowane wydania wyrobów z magazynów z wykorzystaniem procesora wagowego),
 • Rozbudowany moduł raportowania na potrzeby kontrolingu zakupów i sprzedaży w formie przyjaznej dla operatorów i kadry zarządzającej. Dodatkowo dołączony kreator „własnych” raportów dla każdego użytkownika umożliwiający zdefiniowanie raportu w dowolnej postaci i dalszej obróbki w arkuszu kalkulacyjnym,
 • Automatyzacja wymiany informacji z Dostawcami surowców i Odbiorcami wyrobów finalnych z wykorzystaniem poczty elektronicznej MS Exchange,
 • Współpraca polegająca na wymianie informacji finansowych z systemem finansowo-księgowym (Navision Dynamic,  inne).

 

Design by: www.diablodesign.eu